نشست توجیهی و آشنایی با قوانین مقررات و آئین نامه های آموزشی پژوهشی و فرهنگی دانشجویان مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری ورود ی جدید 97
1397/7/22
جلسه آشنایی و توجیهی دانشجویان ورودی 1397
1397/7/10
فراخوان دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
1397/7/2
فراخوان بیست و هفتمین جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه کشوری
1397/7/2
جلسه بررسی ارائه نظرات و پیشنهادات در خصوص سند راهبردی دانشگاه و سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
1397/5/7
دانشجویان ورودی 95که قادر به دفاع از پایان نامه خویش در نیمسال دوم 97-96 نمی باشند
1397/4/12