به آگاهی دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می رساند در راستای کاهش هزینه های مربوط به تهیه و نگهداری پایان نامه ها و رساله های مربوط به این مقاطع
1397/11/1
برگزاری جلسات کارگروه های تخصصی بررسی توانایی علمی برای بررسی پرونده و مصاحبه با متقاضیان جذب هیات علمی،فراخوان شهریور1397
1397/10/8
برگزاری کارگاه های پژوهشی توسط اساتید هئیت علمی دانشکده به مناسبت هفته پژوهش
1397/10/8
نشست صمیمی کارکنان با رئیس دانشکده پیرامون برگزاری امتحانات پایان ترم
1397/10/8
اطلاعیه «نمایشگاه کتب تخصصی خارجی» به مناسبت هفته پژوهش
1397/9/28
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای فرشید رجبی
1397/9/19