برگزاری نشست تخصصی با عنوان بررسی تحلیلی اندیشه های کاربردی استاد مطهری در عصر حاضر
1398/2/21
در خصوص اطلاعیه ثبت نام شورای صنفی دانشجویان
1398/2/14
برگزاری اولین همایش ملی امام خمینی(ره) در دانشکده الهیات و معارف اسلامی
1398/2/14
کسب عنوان دانشجو و پژوهشگر برتر در جشنواره های خیام و پروفسور حسابی ایران توسط خانم خدیجه آقاجانی
1398/1/26
برگزاری کارگاه قرآن و مستشرقان - مدرس خانم دکتر نیلساز استادیار رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس
1398/1/17
برگزاری کارگاه معناشناسی تاریخی- مدرس جناب آقای محمد حسن شیرزاد و جناب آقای محمد حسین شیرزاد
1397/12/22