فعالیت فرهنگی دانشکده

 

 

1-     برگزاری همایش های (بین المللی/ ملی / استانی)

2-     برگزاری  نشستهای علمی  و فرهنگی

3-     برگزاری کرسی های آزاد اندیشی

4-     تجلیل از  شخصیتهای علمی استان

5-     جشنواره های قرآنی

6-     جشنواره های فرهنگی

7-     دوشنبه های قرآنی

8-     سه شنبه های مهدوی

9-     برگزاری مسابقات قرآنی فرهنگی

10-  برگزاری مراسمهای مذهبی (زیارت عاشورا و..)

11-  برگزاری اردوهای زیارتی - سیاحتی