دانشجویان گرامی می توانند جهت دریافت فرم های مربوطه روی نام آنها کلیک نمایند.

وام های قابل دریافت برای دانشجویان روزانه (نوبت اول)
وام تحصیلی: در مقطع کارشناسی تا 8 ترم، در مقطع کارشناسی ارشد تا 4 ترم و در مقطع دکتری تا 8 ترم تعلق می گیرد.
مدارک مورد نیاز :
 1. تعهد محضری1 با ضامن کارمند
 2. تعهد محضری2
 3. تعهد محضری3
 4. دریافت و تکمیل فرم مشخصات دانشجو
 5. دریافت و تکمیل فرم درخواست وام
وام ضروری مقطع کارشناسی: (فقط یکبار) به دانشجویان درترم پنجم باشرط معدل تعلق می گیرد.
وام ضروری مقطع کارشناسی ارشد و دکتری: (فقط یکبار) به دانشجویان درترم سوم با شرط معدل تعلق می گیرد.
مدارک مورد نیاز :
 1. تعهد محضری با ضامن کارمند
 2. کپی کارت ملی و شناسنامه
 3. دریافت و تکمیل فرم مشخصات دانشجو
 4. دریافت و تکمیل فرم درخواست وام
وام ضروری خرید کتاب: (فقط یکبار) به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تعلق می گیرد.
مدارک موردنیاز :
 1. تعهد محضری با ضامن کارمند
 2. کپی کارت ملی و شناسنامه
 3. دریافت و تکمیل فرم مشخصات دانشجو
 4. دریافت و تکمیل فرم درخواست وام
وام مسکن برای دانشجویان مجرد و متاهل: در صورت ساکن نبودن در خوابگاه های دانشگاه در هر ترم قابل دریافت می باشد.
مدارک مورد نیاز:
 1. تعهد محضری با ضامن کارمند
 2. دریافت و تکمیل فرم مشخصات دانشجو
 3. دریافت و تکمیل فرم درخواست وام
 4. کپی کارت ملی و شناسنامه
 5. اجاره نامه به نام دانشجو و در محدوده استان مازندران باشد.
وام ودیعه مسکن برای دانشجویان متاهل: در صورت ساکن نبودن در خوابگاه های دانشگاه (فقط یکبار) در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تاسقف 000/000/45 ریال و در مقطع کارشناسی تاسقف 000/000/30 ریال درصورت اعتبار پرداخت خواهد شد. مبلغ این وام بعد از فارغ التحصیلی نقداً بازپس گرفته خواهد شد.
مدارک مورد نیاز:
 1. تعهد محضری با ضامن کارمند
 2. دریافت و تکمیل فرم مشخصات دانشجو
 3. دریافت و تکمیل فرم درخواست وام
 4. کپی کارت ملی و شناسنامه زوجین
 5. کپی چهار صفحه اول سند ازدواج
 6. اجاره نامه به نام دانشجو و در محدوده استان مازندران باشد.
توجه: به دانشجویان شاغل به کار که مستلزم دریافت اجرت می باشد (به استثنای کار دانشجویی) وام تعلق نمی گیرد.

 

وام های قابل دریافت برای دانشجویان شبانه (نوبت دوم)
وام شهریه: این وام، مستقیماً به عنوان شهریه آنان به حساب دانشگاه واریز می گردد.
مدارک مورد نیاز:
 1. تعهد محضری با ضامن کارمند
 2. دریافت و تکمیل فرم مشخصات دانشجو
 3. دریافت و تکمیل فرم درخواست وام
 

دانشجویان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت صندوق رفاه دانشجویان به آدرس www.swf.ir مراجعه نمایند.

 کارشناس امور دانشجویی : آقای موسی مهدوی

 تلفن تماس :35302507-(011)