جلسه بررسی ارائه نظرات و پیشنهادات در خصوص سند راهبردی دانشگاه و سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
1397/5/7
دانشجویان ورودی 95که قادر به دفاع از پایان نامه خویش در نیمسال دوم 97-96 نمی باشند
1397/4/12
نشست رئیس دانشکده الهیات با رئیس دانشگاه امام کاظم(ع) عراق
1397/3/23
نشست تخصصی واکاوی اجرایی شدن عفاف و حجاب در دانشگاه همراه با ضیافت افطار
1397/3/23
دفاع از پایان نامه ارشد خانم کلثوم شیخی در رشته علوم قرآن و حدیث
1397/3/22
کسب رتبه اول قرائت قرآن درمسابقات دانشجویی منطقه های 2و3 کشورتوسط خانم زهرا پورطهماسب
1397/3/12