مدیرگروه: دکتر محمدشریفی

 

 

 

  ردیف   


نام و نام خانوادگی                                          مرتبه علمی       پست الکترونیک رزومه      

 

 

دکتر سیّد علی اکبر ربیع نتاج دانشیار seyed.rabia@yahoo.com دریافت

 

2

 

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمّد تقی اسماعیل پور  استادیار m.esmaeilpour@umz.ac.ir دریافت

 

3

 

دکتر زینب السّادات حسینی استادیار z.hosseini@umz.ac.ir دریافت

 

4

 

حجت الاسلام والمسلمین دکترمحسن نورائی استادیار m.nouraei@umz.ac.ir دریافت

 

5

 

دکتر مهدی تقی زاده طبری استادیار mt.tabari@umz.ac.ir دریافت

 

6

 

دکتر محمد شریفی استادیار m.sharifi@umz.ac.ir دریافت