مدیرگروه: دکتر محمدشریفی

 

 

  ردیف   


نام و نام خانوادگی                                          مرتبه علمی       پست الکترونیک رزومه      

 

 

دکتر سیّد علی اکبر ربیع نتاج استاد seyed.rabia@yahoo.com دریافت

 

2

 

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمّد تقی اسماعیل پور  استادیار m.esmaeilpour@umz.ac.ir دریافت

 

3

 

دکتر زینب السّادات حسینی دانشیار z.hosseini@umz.ac.ir دریافت

 

4

 

حجت الاسلام والمسلمین دکترمحسن نورائی دانشیار m.nouraei@umz.ac.ir دریافت

 

5

 

دکتر مهدی تقی زاده طبری استادیار mt.tabari@umz.ac.ir دریافت

 

6

 

دکتر محمد شریفی استادیار m.sharifi@umz.ac.ir دریافت
7 حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدمحسن موسوی استادیار m.musavi@umz.ac.ir 

دریافت 

 

 

8 دکتر حبیب الله حلیمی جلودار دانشیار jloudar@umz.ac.ir 

دریافت 

 

 

9 دکتر محمدمهدی شاهمرادی استادیار  mm.shahmoradi.umz.ac.ir

 دریافت

 

 

10 دکتر رضا آقاپور   r.aghapour@umz.ac.ir

دریافت