نام : غلامحسین 
نام خانوادگی : مشهدی
تحصیلات : کارشناس مدیریت دولتی 
سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی
پست الکترونیکی : g.mashhadi@yahoo.com
تلفن تماس: 35302505-(011)


شرح وظایف:

1 -  ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در شروع هر سال تحصیلی

2- ثبت دروس ارائه شده و برنامه های امتحانی از مدیران محترم گروهها در هر نیمسال

3 - کنترل کلیه فعالیتهای مربوط به آموزش دانشجویان اعم از اخذ واحدهای کمتر و بیشتر از حد مجاز آموزشی -  مشروط

3 - ارائه فرمها و رسیدگی به درخواستهای دانشجویان

-     اشتغال به تحصیل

-     مرخصی تحصیلی

-     انتقالی ، مهمانی

-     انتخاب موضوع و استاد محترم راهنما

-     درخواست دفاع از پایان نامه

-     فارغ التحصیلی

-     انصراف

-     تسویه حساب

4 - ثبت موضوع پایان نامه ها ، مطابق با صورت جلسات گروهها

5 - ابلاغ استاد راهنما و استاد مشاور بعد از تأیید پورپوزال

6 - ابلاغ دعوت نامه اساتید محترم راهنما ، مشاور ، هیأت داوران و نماینده تحصیلات تکمیلی برای روز دفاع از پایان نامه

7 - تهیه ابلاغ تدریس اساتید محترم هیأت علمی و مدعو

8 - برگزاری امتحانات پایان ترم