نام : موسی
نام خانوادگی : مهدوی
تحصیلات : حقوق قضایی
سمت: کارشناس(دانشجویی- امور مالی شبانه- سایت دانشکده و تشکیل کلاس)
پست الکترونیکی : h.mahdavi62@ yahoo.com
تلفن تماس:     35302507-011


شرح وظایف:
الف) امور دانشجویی
1- اعطای انواع به دانشجویان کارشناسی ، ارشد و دکتری اعم از شبانه و روزانه 
2- وام تحصیلی به دانشجویان روزانه 
3- وام ضرورری به دانشجویان روزانه 
4- وام مسکن به دانشجویان روزانه فاقد خوابگاه 
5- وام ودیعه مسکن به دانشجویان روزانه فاقد خوابگاه 
6- وام شهریه به تمامی دانشجویان شبانه جهت کمک هزینه شهریه 
7- وام حج عمره دانشجویی به دانشجویانی که در قرعه کشی انتخاب شوند.
8- انجام بیمه حوادث برای تمامی دانشجویان

ب) امور تشکیل کلاس ها

1- نظارت بر تشکیل منظم کلاس ها و حضور اساتید 
2- ارسال هفتگی لیست غیبت اساتید به دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه
3- نظارت بر برگزاری منظم کلاس های جبرانی از سو ی اساتید

ج) امور مالی دانشجویان شبانه 
1- رسیدگی به پرداخت به موقع شهریه دانشجویان شبانه
2- دریافت فاکتور هزینه کرد دانشجویان ارشد و دکتری جهت تنظیم سند و ارائه به اداره مالی دانشگاه

3- انجام تسویه حساب های دانشجویی

د) سایت دانشکده

1- به روز رسانی اطلاعات سایت

2- درج انواع خبر و اطلاعیه ها در سایت دانشکده

3- بارگزاری انواع فرم ها و امکان دانلود برای تمامی کاربران