تاريخچه دانشكده الهيات و معارف اسلاميِ دانشگاه مازندران

دانشكده الهيات و معارف اسلاميِ دانشگاه مازندران، در دي ماه سال1388 پس از تفكيك از دانشكده علوم انساني و اجتماعي تاسيس شد. اين دانشكده قبل از مستقل شدن، به صورت گروه آموزشي در دانشكده علوم انساني و اجتماعي از سال 1378 فعاليت آموزشي خويش را با جذب دانشجو در رشته الهيات و معارف اسلامی با گرايش علوم قرآن و حديث آغاز كرده بود.

تربيت كارشناسان مجرب در حوزه علوم انساني به منظور انجام خدمات علمي در نهادهاي آموزشي، فرهنگي و پژوهشي و نيز بسط و اشاعه معارف ناب ديني در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از جمله اهداف تأسیس اين دانشكده به شمار مي آيد.

اين دانشكده اكنون و بر اساس اطلاعات مورخه 15/ 08/ 1399 داراي 28 عضو هيأت علمي، 12 كارمند و قریب به 600دانشجو در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري در فضاي آموزشي 1260 متر مربع به عنوان اولین و تنها دانشكده الهيات و معارف اسلامی در منطقه شمال كشور فعاليت مي نمايد.

گرايش هاي داير در اين دانشكده عبارتند از:

1.       علوم قرآن و حديث در سه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي

2.      فقه و مباني حقوق اسلامي در سه مقطع كارشناسي،كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي

3.     معارف اسلامي در مقطع كارشناسي ارشد با گرايش مبانی نظری اسلام

4.     معارف اسلامي در مقطع كارشناسي ارشد با گرايش منابع و متون اسلامی

5.     فلسفه اسلامي درمقطع كارشناسي ارشد

6.      كلام اسلامي در مقطع کارشناسی ارشد

7.    فلسفه و کلام اسلامی در مقطع کارشناسی

مهمترين برنامه مجموعه ی مديريت دانشگاه و دانشكده براي پنج سال آينده، جذب هيأت علمي و راه اندازي رشته گرايش هاي جديد و همچنین در بخش عمرانی، تلاش برای توسعه فضای فیزیکی و احداث ساختمان جدید دانشكده الهيات و معارف اسلامی است.