نام :  آمنه 
نام خانوادگی : سالاری
تحصیلات : دیبلم
سمت: خدمات

 

 

 

 

نام : علی اصغر
نام خانوادگی : مقری
تحصیلات : ابتدایی
سمت: خدمات