تقویم دانشگاهی 96-95 دانشگاه مازندران به شرح جدول زیر به تصویب رسید:

نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

از شنبه 13/6/1395 تا سه شنبه 16/6/1395

ثبت نام دانشجویان کارشناسی(ورودی 94 و ماقبل)

چهارشنبه 17/6/95

ثبت نام با تاخیر

3/7/95

شروع کلاس‌ها

10/7/95 تا 13/7/95

حذف و اضافه

14/7/95

حذف واضافه با تاخیر

5/10/95

هفته ارزشیابی

11/10/95

حذف تک درس

18/10/95

اخذ کارت ورود به جلسه امتحان

22/10/95

پایان کلاسها

25/10/95 تا 10/11/95

امتحانات پایان نیمسال

20/11/95

مهلت ارسال نمره به آموزش

 

 


نیمسال اول 95-96

 

زمان تخصیص داده شده برای برگزاری امتحان هماهنگ در سطح دانشگاه

گروه عمومی (کلیه دانشکده ها)

چهارشنبه 29/10/95

چهارشنبه 6/11/95

گروه معارف اسلامی

یکشنبه  3/11/95

گروه ادبیات فارسی

شنبه  9/11/95

گروه زبان انگلیسی