کارگاه آموزشی دکتر محمد شریفی با عنوان روش تحقیق پیشرفته برگزار گردید.
کارگاه آموزشی دکتر محمد شریفی با عنوان روش تحقیق پیشرفته برگزار گردید.
 ١٠:٢١ - 1395/12/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
سومین نشست از سلسله نشستهای قرآن و علم با موضوع : شبيه سازی در قرآن کریم، زيست شناسی و فقه اسلامی
سومین نشست از سلسله نشستهای قرآن و علم موضوع نشست سوم: شبيه سازی در قرآن کریم، زيست شناسی و فقه اسلامی
 ١٠:١٩ - 1395/12/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه آموزشی با عنوان روش مقاله نویسی دکتر محمد شریفی برگزار می گردد.
کارگاه آموزشی با عنوان روش مقاله نویسی دکتر محمد شریفی برگزار می گردد.
 ١٠:٠٤ - 1395/11/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه آموزشی با عنوان روش تحقیق پیشرفته با رویکرد الهیاتی دکتر محمود دیانی برگزار می گردد.
کارگاه آموزشی با عنوان روش تحقیق پیشرفته با رویکرد الهیاتی دکتر محمود دیانی برگزار می گردد.
 ١٠:٠٢ - 1395/11/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه آموزشی با عنوان روش تحقیق پیشرفته دکتر محمد شریفی برگزار می گردد.
کارگاه آموزشی با عنوان روش تحقیق پیشرفته دکتر محمد شریفی برگزار می گردد.
 ٠٩:٥٢ - 1395/11/30 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>