نشست صمیمی کارکنان با رئیس دانشکده
نشست صمیمی کارکنان با رئیس دانشکده
نشست صمیمی کارکنان با رئیس دانشکده
 ١١:٥٢ - 1397/11/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه ارشد و دکتری دانشجویان دانشکده الهیات و معارف اسلامی
برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه ارشد و دکتری دانشجویان دانشکده الهیات و معارف اسلامی
برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه ارشد و دکتری دانشجویان دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 ١٤:١٧ - 1397/11/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسات دفاع ازپایان نامه ارشد و دکتری دانشجویان دانشکده الهیات و معارف اسلامی
برگزاری جلسات دفاع ازپایان نامه ارشد و دکتری دانشجویان دانشکده الهیات و معارف اسلامی
برگزاری جلسات دفاع ازپایان نامه ارشد و دکتری دانشجویان دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 ١٠:٤٠ - 1397/11/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
به آگاهی دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می رساند در راستای کاهش هزینه های مربوط به تهیه و نگهداری پایان نامه ها و رساله های مربوط به این مقاطع
به آگاهی دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می رساند در راستای کاهش هزینه های مربوط به تهیه و نگهداری پایان نامه ها و رساله های مربوط به این مقاطع
به آگاهی دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می رساند در راستای کاهش هزینه های مربوط به تهیه و نگهداری پایان نامه ها و رساله های مربوط به این مقاطع
 ٠٩:٠٥ - 1397/11/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسات کارگروه های تخصصی بررسی توانایی علمی برای بررسی پرونده و مصاحبه با متقاضیان جذب هیات علمی،فراخوان شهریور1397
برگزاری جلسات کارگروه های تخصصی بررسی توانایی علمی برای بررسی پرونده و مصاحبه با متقاضیان جذب هیات علمی،فراخوان شهریور1397
برگزاری جلسات کارگروه های تخصصی بررسی توانایی علمی برای بررسی پرونده و مصاحبه با متقاضیان جذب هیات علمی،فراخوان شهریور1397
 ١٥:١٤ - 1397/10/08 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>